เครื่องรีดท่อ PC
กลับสู่เมนูหลัก

    นิยมนำมาใช้แทนกระจกใส เช่น หลอดไฟนีออน, หลอด LED ฯลฯ

  • หัวรีดพลาสติก: สกรูเดี่ยวที่มีกำลังขับเคลื่อนสูง
  • รางน้ำ: ใช้ระบบหล่อเย็นและขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum ซึ่งสามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานที่หลากหลายได้ตามความต้องการ
  • ชุดดึง: แบบสายพาน สามารถปรับความเร็วในการดึงได้อย่างคงที่ และควบคุมตัววัดความยาวด้วยระบบดิจิตอล
  • ชุดตัด: ใช้ใบมีดแบบตัดไม่มีเศษฝุ่น และสามารถซิงโครไนซ์การทำงานประสานกับชุดดึงอัตโนมัติ

  • **หมายเหตุ:สามารถจำหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า