เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยไฮดรอลิค เครื่องกล(1987) จำกัดเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องรีดพลาสติกที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า

THMCO ประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรอง “ISO 9001 การบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน” จาก TUV NORD จากประเทศเยอรมนี
และ ตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand’s Brand Certificate) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รูปแบบการใช้งาน
THMCO ได้ออกแบบและผลิตเครื่องรีดพลาสติกรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบและผลิตเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า (Made to Order)