เครื่องรีดท่อคอลูเกท
กลับสู่เมนูหลัก

    เครื่องรีดผลิตท่อ Corrugated สามารถใช้กับเม็ดพลาสติกได้หลากหลายชนิด นิยมใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า, ท่อน้ำทิ้งต่างๆ เช่น ท่อน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ, หรือเครื่องล้างจาน และ อื่นๆ

  • หัวรีด ประกอบด้วยสกรูเดี่ยว มีประสิทธิภาพการทำงานสูง
  • เครื่องขึ้นรูปมีระบบน้ำหล่อเย็นและลมเพื่อให้ท่อเย็นตัวและขึ้นรูปเร็ว
  • ชุดม้วน 2 แกน ควบคุมด้วย DC Torque Motor พร้อมชุดเรียงสายท่อ

  • **หมายเหตุ: สามารถจำหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า  

    -กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคออนไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม