เครื่องรีดสายน้ำเกลือ
กลับสู่เมนูหลัก

    เครื่องรีดพลาสติกสำหรับผลิตสายน้ำเกลือเพื่อใช้ในวงการแพทย์ ชิ้นงานที่ผลิตได้มีความละเอียดถูกต้องแม่นยำ

  • รางน้ำใช้ระบบ Vacuum Sizing สามารถควบคุมขนาดชิ้นงานได้ตามต้องการ
  • ชุดดึงระบบสายพาน ดึงชิ้นงานสม่ำเสมอ
  • ชุดตัดควบคุมโดย Servo Motor ชิ้นงานปรับตั้งขนาดความยาวได้ตามต้องการ
  • ลูกค้าสามารถสั่งทำพิเศษ ชุดควบคุมขนาดของชิ้นงาน

  • **หมายเหตุ: สามารถจำหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า  

    -กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคออนไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม