เครื่องรีดฟิล์ม
กลับสู่เมนูหลัก

    ชุดเครื่องรีดผลิตแผ่นฟิล์มพีวีซี แผ่นฟิล์มที่รีดได้มีคุณสมบัติบางและใส เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่สำหรับวัสดุของบรรจุภัณฑ์ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของ ยานยนต์ รองเท้า กระเป๋า เครื่องเขียน อุปกรณ์ประดับตกแต่ง เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

  • ทีดายสามารถปรับความหนาบางของชิ้นงาน
  • ชุดลูกกลิ้งรีดนำเข้าจากต่างประเทศ ชุบแข็ง ขัดเงา มีชุดควบคุมอุณหภูมิลูกกลิ้งในแต่ละชุดเพื่อให้อุณหภูมิคงที่ ทำให้ชิ้นงานที่รีดได้มีความสวยงาม
  • ชุดม้วนสองแกนควบคุมโดย DC Torque สามารถสลับเปลี่ยนเพลาแกนม้วนได้อัตโนมัติ

  • **หมายเหตุ: สามารถจำหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า  

    -กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคออนไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม