เครื่องรีดท่อพีอี
กลับสู่เมนูหลัก

    เครื่องรีดผลิตท่อพีอี ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบท่อน้ำ ท่อระบาย และด้านระบบสายไฟ

  • หัวรีดพลาสติก: สกรูเดี่ยวที่มีกำลังขับเคลื่อนสูง
  • รางน้ำ: ขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum Sizing ซึ่งสามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานที่หลากหลาย
  • ชุดดึง: แบบตีนตะขาบ สามารถปรับความเร็วในการดึงได้อย่างคงที่ และควบคุมตัววัดความยาวด้วยระบบดิจิตอล
  • ชุดตัด / ชุดม้วน:

  • **หมายเหตุ: สามารถจำหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า  

    -กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคออนไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม