เครื่องรีดหลอดดูดน้ำ
กลับสู่เมนูหลัก

    เครื่องจักรสามารถผลิตหลอดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น หลอดตรง, หลอดพร้อมช้อนตัก, หลอดแบบงอได้ นอกจากนี้เครื่องจักรยังสามารถผลิตหลอดได้หลากหลายสี


    รางน้ำมีระบบขึ้นรูปชิ้นงานแบบแว็คคั่ม และสามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานได้ตามความต้องการของลูกค้า


    ชุดดึงและชุดตัด สามารถควบคุมความยาวของชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ


    **หมายเหตุ: สามารถจำหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า  

    -กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคออนไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม