เครื่องรีดรีไซเคิลพลาสติก
กลับสู่เมนูหลัก

  ชุดตัดเม็ดพลาสติกแบบ Water-ring

 • เม็ดพลาสติกไม่มีรูตรงกลาง
 • มีความชื้นน้อยในเม็ดพลาสติก
 • ขนาดของเม็ดพลาสติกเท่ากัน
 • ไม่ต้องใช้คนลากเส้นพลาสติกในครั้งแรก
 • p

  ชุดตัดเม็ดพลาสติกแบบ มาตรฐาน

 • ชุดตัดแบบทั่วไป
 • เหมาะสำหรับ PP>MFI 13,PA,PET
 • มีชุดลูกยางดึงเส้นพลาสติกแล้วตัดพลาสติก
 • c

  **หมายเหตุ: สามารถจำหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า  

  -กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคออนไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม