เครื่องรีดผลิตเม็ดพลาสติกและเม็ดแม่สี
กลับสู่เมนูหลัก

    เครื่องรีดพลาสติกสำหรับผลิตเม็ดพลาสติก สามารถใช้กับพลาสติกหลากหลายชนิด เช่น ABS, PP, PE, PS, PC, PET, PMMA ชนิดเม็ดพลาสติกสำเร็จรูปที่ผลิตได้มีดังต่อไปนี้

  • ผลิตเม็ดจากเศษพลาสติก บด หรือ เก่า มารีดเป็นเม็ดใหม่
  • ผลิตเม็ดผสมสีสำเร็จรูป
  • ผลิตเม็ดแม่สี

  • **หมายเหตุ: สามารถจำหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า  

    -กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคออนไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม