เครื่องรีดไส้สเปรย์
กลับสู่เมนูหลัก

    เครื่องรีดพลาสติกสำหรับผลิตไส้สเปรย์ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เช่น ไส้สเปรย์แบบหัวฉีด หรือ ไส้สเปรย์ของบรรจุภัณฑ์แบบหัวปั๊ม

  • รางน้ำใช้ระบบ Vacuum Sizing สามารถควบคุมขนาดชิ้นงานได้ตามต้องการ
  • ชุดดึง ระบบสายพาน ปรับสปีดได้คงที่ ดึงชิ้นงานสม่ำเสมอ วัดความยาวด้วยระบบดิจิตอล
  • ชุดม้วน ควบคุมด้วย DC Torque Motor พร้อมชุดเรียงสายสเปรย์จากอังกฤษ

  • **หมายเหตุ: สามารถจำหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า 

    -กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคออนไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม