เครื่องรีดชนิดสกรูคู่ผลิตเม็ดพลาสติกและเม็ดแม่สี
กลับสู่เมนูหลัก

  เครื่องรีดพลาสติกแบบสกรูคู่ ทั้งรูปแบบ Parallel และ Conical


  เครื่องจักรสามารถใช้งานกับวัตถุดิบที่หลากหลาย อาทิเช่น ABS, PP, PE, PS และอื่นๆ อีกทั้งมีกำลังการผลิตสูง เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตเม็ดแม่สี และ ผลิตเม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งเครื่องจักรสามารถนำไปใช้ได้หลายวิธี ดังนี้


 • ผลิตเม็ดพลาสติกจากวัตถุดิบรีไซเคิล
 • ผลิตเม็ดพลาสติกสี จากการผสมกันระหว่าง เม็ดพลาสติก กับสีต่างๆ
 • ผลิตเม็ดแม่สี
 • เกียร์บ็อก (Gear Box) : ออกแบบและผลิตจากประเทศอิตาลี ตามมาตรฐานการผลิต AGMA
 • แม่พิมพ์: ผลิตแม่พิมพ์สำหรับเครื่องรีดทวินสกรูและแม่พิมพ์ลักษณะต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า
 • ระบบแว็คคั่ม: ใช้ระบบ vacuum pump ที่ช่องระบายอากาศ เพื่อทำการไล่ความชื้นและก๊าซออกจากพลาสติก
 • ระบบควบคุม: ระบบควบคุมสำหรับเครื่องรีดทวินสกรู โดยสามารถเลือกได้ระหว่างระบบควบคุมแบบมาตรฐานTHMCO หรือระบบควบคุมแบบหน้าจอสัมผัส ซึ่งระบบควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสนี้ช่วยควบคุมระบบการทำงานให้สามารถทำงานสัมพันธ์กันตลอดเวลา

 • **หมายเหตุ: สามารถจำหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า


  -กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคออนไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม