เครื่องรีดแผ่น PP บอร์ด
กลับสู่เมนูหลัก
    ชุดเครื่องรีดผลิตแผ่นพีพีบอร์ด สามารถนำไปใช้งานด้านป้ายโฆษณาข้อความต่าง ๆ 

    ซึ่งพีพีบอร์ดนิยมถูกนำมาใช้แทนที่แผ่นกระดาษแข็ง เนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการลอกร่อนและผุพัง นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ยาวนาน

    - กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคออนไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม