เครื่องรีดกาสเก็ต(ชิ้น งานที่เป็นรูปทรงแบบนิ่ม)
กลับสู่เมนูหลัก
    กาสเก็ตแบบนิ่ม นิยมนำมาใช้อย่างกว้างขวางเป็นปะเก็นทนความร้อน ใช้ตัดเป็นหน้าแปลน หรือ เพื่อใช้กั้นระหว่างหน้าสัมผัส ป้องกันการรั่วซึมของน้ำมัน ไอน้ำ ของเหลวต่าง ๆ โดยไม่ทำให้เกิดการรั่วไหล และสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่ทำให้กระบวนการผลิตเสียหาย นอกจากนี้กาสเก็ตแบบนิ่มสามารถผลิตเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้หลากหลายตามความต้องการ
  • หัวรีดพลาสติก: สกรูเดี่ยวที่มีกำลังขับเคลื่อนสูง
  • รางน้ำ:ขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum Sizing ซึ่งสามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานที่หลากหลายได้ตามความต้องการ
  • ชุดดึง:แบบสายพาน สามารถปรับความเร็วในการดึงได้อย่างคงที่ และควบคุมตัววัดความยาวด้วยระบบดิจิตอล
  • ชุดตัด:ชุดตัดนิวเมตริก


  • หมายเหตุ**: สามารถจำหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า

    - กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคออนไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม